• +359 29806297
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Publications

Участия на членовете на екипа в научни форуми по теми свързани с проекта

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 
There is no translation available.

 

Бобев, Б. Участие с доклад „Различното поведение на Албания при кризите в Косово (1999 г.) и Македония (2001 г.)“ в научната конференция „ЕС, България и войните през 21 век – подценените заплахи“. СУ, Нова конферентна зала, 18 декември 2017 г.

Баев, Й. Участие в годишна конференция на “Euro-Atlantic Conflict Studies” Working Group – Partnership for Peace Consortium of Defense Academies and Security Studies Institutes (George C. Marshall European Center for Security Studies) на тема “Alliance planning and coalition warfare: historical and contemporary approaches” – Сръбски институт за стратегически изследвания, Белград, 16-20 Април 2018 г.

Бобев, Б. Участие с доклад „Албанският фактор – ускорител или препятствие за интеграцията на Западните Балкани?” в Шеста ежегодна конференция „Балканите в ХХI век - българският поглед” на тема „Българското председателство и Западните Балкани: Колко голяма е крачката от етикета до приоритета”, Голяма конферентна зала на УНСС, 20 април 2018 г.

Хинкова, С. Участие с изказване в шеста ежегодна конференция „Балканите в ХХI век - българският поглед” на тема „Българското председателство и Западните Балкани: Колко голяма е крачката от етикета до приоритета”, организирана от УНСС, Институт за икономика и международни отношения, Българско дипломатическо дружество и НАМО, Голяма конферентна зала на УНСС, 20 април 2018 г.

Костов, Ал. Член на Организационния комитет и модератор на Международната научна конференция „The Balkans in the European Integration – Past, Present and Future” – Софийски Университет "Св. Климент Охридски", 16-17 Май 2018 г.

Баев, Й. Участие с доклад “The Parallel Process of Bulgaria and Romania’s Integration into the Euro-Atlantic Security System as a Case Study for the Western Balkans” в международна научна конференция “The Balkans in the European Integration – Past, Present and Future” – Софийски Университет "Св. Климент Охридски", 16-17 Май 2018 г.

Михайлова, А. Участие с доклад "Romania after Its EU Accession: the Trials of the Membership". - в международна научна конференция "The Balkans in the European Integration - Past, Present and Future", Софийски Университет "Св. Климент Охридски", 16-17 Май 2018 г.

Огнянова-Кривошиева Ир. Участие с доклад "Croatia's "Long Journey" to the EU" в международна научна конференция "The Balkans in the European Integration - Past, Present and Future", Софийски Университет "Св. Климент Охридски", 16-17 Май 2018 г.

Хинкова, С. Участие с доклад „Геополитически предизвикателства пред Западните Балкани” в Пета международна конференция на тема: „Съединението прави силата”, организирана от катедра „Европеистика“, СУ „Св. Климент Охридски”, Жан Моне Център за високи постижения, с подкрепата на Програма „Еразъм плюс“ и Фондация „Ханс Зайдел“, Конферентна зала на Дома на Европа, 31 май-1 юни 2018 г.

Костов, Ал. Член на Организационния комитет и модератор на Международната научна конференция по проект № 20/2017 на ФНИ-МОН на тема „Западните Балкани – транспортната инфраструктура, телекомуникации, европейска интеграция и дигитализацията“, Дом на учения - БАН, 28 септември 2018 г.

Стамова, М. Участие с доклад „Транспортните и инфраструктурни проекти на Република Македония през последните години“ на международната научна конференция по проект № 20/2017 на ФНИ-МОН на тема „Западните Балкани – транспортната инфраструктура, телекомуникации, европейска интеграция и дигитализацията“, Дом на учения - БАН, 28 септември 2018 г.

Константинова, Ю. Участие с изказване в международната научна конференция по проект № 20/2017 на ФНИ-МОН на тема „Западните Балкани – транспортната инфраструктура, телекомуникации, европейска интеграция и дигитализацията“, Дом на учения - БАН, 28 септември 2018 г.

Банчев, Б. Участие с изказване в международната научна конференция по проект № 20/2017 на ФНИ-МОН на тема „Западните Балкани – транспортната инфраструктура, телекомуникации, европейска интеграция и дигитализацията“, Дом на учения - БАН, 28 септември 2018 г.

Хинкова, С. Участие с доклад „Hybrid effects on the Western Balkans” в международна научна конференция на тема: „Хибридните заплахи: мит или реалност? Последствия за националната и европейската сигурност”, Огледалната зала на СУ „Свети Климент Охридски“, 16 и 17 октомври 2018 г.

Стамова, М. Участие с доклад „Republic of Macedonia: Ethno-political Dilemmas and Challenges on the road to EU Integration in the Beginning of XXI Century” в International Conference „The Balkans and Europe between integration and particularism: Challenges and Prospects“, Sofia, UNWE / October 25-26, 2018. 

Бояджиева, Н. Участие с доклад "The Western Balkans, Russia, NATO and the EU" в Международен научен форум, организиран от University Consortium Module, Harvard University на тема: „East-West Rivalry in the Balkans: Russia, Southeastern Europe and NATO/EU“, гр.Кеймбридж, Харвардски университет, САЩ, 31 октомври 2018 г.

Бобев, Б. Участие с доклад „Албания: и възможен мост, и бариера пред радикализма” в кръгла маса „Балканският ислям, бариера или мост за радикализацията?“, Парк хотел Москва, 31 октомври 2018 г.

Бобев, Б. Участие с доклад „Косово: сблъсък между традиционната толерантност и радикализма” в кръгла маса „Балканският ислям, бариера или мост за радикализацията?“, Парк хотел Москва, 31 октомври 2018 г.

Банчев, Б. Участие с доклад „Мюсюлманската общност в Сърбия между интеграцията и радикализацията” в кръгла маса „Балканският ислям, бариера или мост за радикализацията?“, Парк хотел Москва, 31 октомври 2018 г.

Костов, Ал. Участие с доклад на тема: „Балканите в политиката на Ватикана от времето на Ронкали до папа Франциск“ в научна конференция „Папа Франциск в България“, организирана от Института за изследване на обществата и знанието при БАН и Атлантическия клуб в България, София, 3 април 2019 г.

Бобев, Б. Участие с доклад „Две държави – общ ли е албанският национализъм?”в Седма ежегодна конференция „Балканите в ХХI век - българският поглед” на тема „Балканските национализми – от възраждане към рецидив?“ Голяма конферентна зала на УНСС, 09 април 2019 г.

Банчев, Б. Участие с доклад „Шагреновата кожа на сръбския национализъм – ще има ли реванш?” в Седма ежегодна конференция „Балканите в ХХI век - българският поглед” на тема „Балканските национализми – от възраждане към рецидив?“ Голяма конферентна зала на УНСС, 09 април 2019 г.

Бояджиева, Н. Участие с доклад, посветен на ролята на България като гарант за демократизацията и стабилността на Балканите и приоритетите на Българското Председателство на Съвета на ЕС в Международна научна конференция, организирана от Лазарски университет, гр. Варшава, Полша, на тема: „The Balkans In, On the Road or Out of the European Union”, Lazarski University, Warsaw, Poland, April 15-16, 2019.

Костов, Ал. Участие в кръгла маса на тема: „Русия от Евроатлантическа перспектива“, организирана от NATO Centre of Excellence Crisis Management and Disaster Relief, София , България, 3 май 2019 г.

Баев, Й. Участие с доклад „Transformation of the Bulgarian Army on the Way to NATO membership” в годишна конференция на Годишна конференция на “Euro-Atlantic Conflict Studies” Working Group – Partnership for Peace Consortium of Defense Academies and Security Studies Institutes (George C. Marshall European Center for Security Studies) – Hungarian National University of Public Service/Swedish Defense University, Budapest, 27-31 May 2019

Хинкова, С. Участие с доклад „Разширяването на Европейския съюз в геополитически контекст” в Шеста международна конференция на тема: „ЕС след 2020 – нова Европа в нов свят”, организирана от катедра „Европеистика“, СУ, „Св. Климент Охридски”, Жан Моне Център за високи постижения, с подкрепата на Програма „Еразъм плюс“ и Фондация „Ханс Зайдел“, Конферентна зала на Дома на Европа, 30-31 май 2019 г.

Костов, Ал. Участие в кръгла маса на тема: „Колапсът на социализма в Европа през 1989 г.: Глобалният контекст”в рамките на HISTORY FEST, Сараево и Мостар, Босна и Херцеговина 28 май – 1 юни 2019 г.

Стамова, М. Участие в кръгла маса на тема: „Колапсът на социализма в Европа през 1989 г.: Глобалният контекст” в рамките на HISTORY FEST, Сараево и Мостар, Босна и Херцеговина 28 май – 1 юни 2019 г.

Хинкова, С. Доклад „Динамика в структурата на международната среда през 21 век” в Годишна научна конференция на тема: интереси, ценности, легитимност: международни, европейски и национални измерения, 13 ноември 2019 г., Голяма конферентна зала, УНСС

Хинкова, С. Доклад Организиране и участие с доклад „Религия и външна политика: хибридни казуси на Балканите”, в международна научна конференция на тема: „Хибридните заплахи: проблеми и решения”, организирана с финансовата подкрепа на ФНИ, НБУ, зала 310, корпус 1, 28-29 юни 2019

Стамова, М. Доклад Албанският фактор в Република Македония и сигурността на Балканите в последното десетилетие на ХХ и първото десетилетие на XXI век. – XVIII национална научна конференция с международно участие „Обществото на знанието и хуманизмът на ХХІ век“, Будители 2020, УниБИТ, 1–2.11.2020

Стамова, М. Доклад Албанският фактор в следтитова Югославия и в навечерието на разпадането на югославската федерация през 90-те години на 20 век. – Международна научна онлайн-конференция на тема „Централно-Източна и Юго-Източна Европа след студената война: политически, социално-икономически и социокултурни трансформации» (към 30-та годишнина на „Парижката харта за нова Европа“)“ (ЦЕНТРАЛЬНО-ТА ПІВДЕННО-СХІДНА ЄВРОПА ПІСЛЯ ХОЛОДНОЇ ВІЙНИ: ПОЛІТИЧНІ,СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІТА СОЦІОКУЛЬТУРНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ (ДО 30-РІЧЧЯ «ПАРИЗЬКОЇ ХАРТІЇ ДЛЯ НОВОЇ ЄВРОПИ»), Харків-19–20.11.2020.

Баев, Й. Участие в международна онлайн дискусия (Webinar): NATO Reflection Process: Strengthening NATO's Eastern Flank, Sofia Security Forum & Centre for Conflict Prevention and Early Warning (Bucharest), 22 September 2020;

Баев, Й. Участие в международна онлайн дискусия (Webinar): Artificial Intelligence (AI) Solution for EU Military Missions and Operations, EU Military Staff & NATO International Staff, 2 November 2020

 

 

 


©2022 Институт за балканистика с Център по тракология при БАН

Web agency "Kaya Productions" LTD, Sofia          Terms of Use

Search