• +359 29806297
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Publications

Публикации на членовете на екипа

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 
There is no translation available.

Хинкова, С. Геополитически предизвикателства пред ЕС - В: Калейнска Т. (ред.), „Eвропа отново на път: консенсус, конкуренция, кохезия”. Велико Търново, 2018, с.18-46. ISBN: 978-954-9469-14-1.

Хинкова, С. Геополитически предизвикателства в Западните Балкани - В: Шикова И. и колектив (ред.) „Съединението прави силата", София, 2018, с.86-102. ISBN: 978-954-07-4568-8.

Михайлова, А. Национален въпрос и национална политика в Румъния през XX век - В: Прешленова Р. (ред.) „Маски долу! Национализмът на Балканите през XX век“, София: Парадигма, 2018, 244-280. ISBN: 978-954-326-344-8.

Стамова, М. Исторически корени и съвременни измерения на албанския въпрос на Балканите, Списание на БАН (София), 2018, № 6, с.17-23. ISSN: 0007-3989.

Костов, Ал. Предговор - В: Костов, Ал., Огнянова, Ир., Б., Банчев, Б. (съст.) Бежанската криза и Балканите (2015-2016). ИБЦТ-Парадигма, София, 2018, 7-8. ISBN: 978-954-326-364-6.

Костов, Ал. Миграциите – глобални и регионални измерения - В: Костов, Ал., Огнянова, Ир., Б., Банчев, Б. (съст.) Бежанската криза и Балканите (2015-2016). ИБЦТ-Парадигма, София, 2018, с.9-31. ISBN: 978-954-326-364-6.

Константинова, Ю. Гърция – пътническо бюро, склад, затвор или убежище за бежанците? - В: Костов, Ал., Огнянова, Ир., Б., Банчев, Б. (съст.) Бежанската криза и Балканите (2015-2016). ИБЦТ-Парадигма, София, 2018, с.147-163. ISBN: 978-954-326-364-6.

Стамова, М. Мигрантската криза – предизвикателство за сигурността на Република Македония (2015–2017) - В: Костов, Ал., Огнянова, Ир., Б., Банчев, Б. (съст.) Бежанската криза и Балканите (2015-2016). ИБЦТ-Парадигма, София, 2018, с.165-180. ISBN: 978-954-326-364-6

Банчев, Б. Сърбия: „Ние се намираме между две части на ЕС - едната, която пропуска бежанците и другата, която затваря границите и издига огради“ - В: Костов, Ал., Огнянова, Ир., Б., Банчев, Б. (съст.) Бежанската криза и Балканите (2015-2016). ИБЦТ-Парадигма, София, 2018, с.181-207. ISBN: 978-954-326-364-6.

Огнянова-Кривошиева Ир. Хърватия и бежанската криза на Балканите - В: Костов, Ал., Огнянова, Ир., Б., Банчев, Б. (съст.) Бежанската криза и Балканите (2015-2016). ИБЦТ-Парадигма, София, 2018, с.209-231. ISBN: 978-954-326-364-6.

Бобев, Б. Албания и Косово: Емигрантската вълна след 1990 г. и влиянието на бежанската/мигрантска криза от 2015-1016 г. - В: Костов, Ал., Огнянова, Ир., Б., Банчев, Б. (съст.) Бежанската криза и Балканите (2015-2016). ИБЦТ-Парадигма, София, 2018, с.285-317. ISBN: 978-954-326-364-6.

Михайлова, А. "На изток от кризата": Румъния и бежанският поток през Балканите (2015 - 2016 г.) - В: Костов, Ал., Огнянова, Ир., Б., Банчев, Б. (съст.) Бежанската криза и Балканите (2015-2016). ИБЦТ-Парадигма, София, 2018, с.318-3402. ISBN: 978-954-326-364-6.

Банчев, Б. Избрана хронология на миграционната криза по западнобалканския път - В: Костов, Ал., Огнянова, Ир., Б., Банчев, Б. (съст.) Бежанската криза и Балканите (2015-2016). ИБЦТ-Парадигма, София, 2018, с.341-350. ISBN: 978-954-326-364-6.

Банчев, Б. Шагреновата кожа на сръбския национализъм – ще има ли реванш? Международни отношения, 2019, №2, с. 33-40. ISSN: 0324-1029.

Бобев, Б. Две държави – общ ли е албанският национализъм? Международни отношения, 2019, №2, с. 41-54. ISSN: 0324-1029.

Костов, Ал. Предговор – В: Костов, Ал. (съст.) Новите предизвикателства пред Балканите. Парадигма, 2019, с. 7-8. ISBN: 978-954-326-386-8.

Хинкова, С. Западните Балкани в геополитиката на ЕС – В: Костов, Ал. (съст.) Новите предизвикателства пред Балканите. Парадигма, 2019, с. 11-41. ISBN: 978-954-326-386-8.

Баев, Й. Евроатлантически анализи за международната сигурност и предизвикателствата пред България – В: Костов, Ал. (съст.) Новите предизвикателства пред Балканите. Парадигма, 2019, с. 43-62. ISBN: 978-954-326-386-8.

Бобев, Б. Албания: трудният път към напредъка – В: Костов, Ал. (съст.) Новите предизвикателства пред Балканите. Парадигма, 2019, с. 71-94. ISBN: 978-954-326-386-8.

Костов, Ал. „Европейско“ ли е бъдещето на Босна и Херцеговина? – В: Костов, Ал. (съст.) Новите предизвикателства пред Балканите. Парадигма, 2019, с. 95-120. ISBN: 978-954-326-386-8.

Константинова, Ю. „Съвременната Одисея“ на Гърция: Предизвикателства и нови възможности – В: Костов, Ал. (съст.) Новите предизвикателства пред Балканите. Парадигма, 2019, с. 121-138. ISBN: 978-954-326-386-8.

Бобев, Б. Косово в омагьосания кръг на проблемите – В: Костов, Ал. (съст.) Новите предизвикателства пред Балканите. Парадигма, 2019, с. 139-168. ISBN: 978-954-326-386-8.

Михайлова, А. Румъния: три десетилетия след Чаушеску – В: Костов, Ал. (съст.) Новите предизвикателства пред Балканите. Парадигма, 2019, с. 169-195. ISBN: 978-954-326-386-8.

Стамова, М. Република (Северна) Македония: трънливият път към евроатлантическата интеграция – В: Костов, Ал. (съст.) Новите предизвикателства пред Балканите. Парадигма, 2019, с. 197-222. ISBN: 978-954-326-386-8.

Банчев, Б. Сърбия: дискретното търсене на регионално влияние – В: Костов, Ал. (съст.) Новите предизвикателства пред Балканите. Парадигма, 2019, с. 223-248. ISBN: 978-954-326-386-8.

Огнянова-Кривошиева Ир. Република Хърватия: от националната до европейската идея– В: Костов, Ал. (съст.) Новите предизвикателства пред Балканите. Парадигма, 2019, с. 249-270. ISBN: 978-954-326-386-8.

Хинкова, С. „Външни влияния и религиозен партикуларизъм на Балканите: „Българският случай”, в Научни трудове, УНСС, 2020, бр.4, ISSN 0861-9344

Хинкова, С. „EU and US Leading Approaches to the Western Balkans: Compatibility and Differences„ In: THE BALKANS AND EUROPE BETWEEN INTEGRATION AND PARTICULARISM: CHALLENGES AND PROSPECTS, Издателство на УНСС, София, 2019, рр.225-234, ISBN 978-619-232-258-8  Линк към индексирания в CEEOL сборник. https://www.ceeol.com/search/book-detail?id=837883

Хинкова, С. „Разширяването на ЕС в геополитически контекст”, В: ЕС след 2020 – нова Европа в нов свят, Доклади от Шеста международна научна конференция на катедра Европеистика, СУ „СВ. Климент Охридски”, (ред.) Шикова, Инг. и др., София, Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2019, стр. 155-166, ISBN 978-954-07-4751-4

Баев, Й. НАТО, глобалната пандемия и Балканите. - сп. Геополитика и геостратегия, 2020, №5, с. 59-68, ISSN 1312-4579.  https://geopolitica.eu/2020/185-broy-5-2020/3260-nato-globalnata-pandemiya-i-balkanite

Стамова, М. Албанският фактор в Република Македония и сигурността на Балканите в последното десетилетие на ХХ и първото десетилетие на XXI век. – Обществото на знанието и хуманизмът на ХХІ век. Сборник с научни доклади от XVIII национална научна конференция с международно участие, София, 1–2 ноември 2020 г., УниБИТ: Академично издателство „За буквите – О писменехь“, 2020, 657–666. ISSN 2683-0094  

Банчев, Б. Изборите в Сърбия през 2020 и регионалната стабилност- сп. Геополитика и геостратегия, 2020, №5, с. 49-58, ISSN 1312-4579.  https://geopolitica.eu/2020/185-broy-5-2020/3259-izborite-v-sarbiya-prez-2020-i-regionalnata-stabilnost 

 

Mihaylova, A. Educational and Cultural Policies in Post-Communist Romania and the Minorities. Études balkaniques (Sofia), LIV, 4/2018, 589-607. ISSN: 0324-1645.

Stamova, M. The Albanians in the Independent Republic of Macedonia (1991–2001). – Etudes Balkaniques (Sofia), LIV, 4/2018, 608–620. ISSN: 0324-1645.

Ognyanona, Ir. Tudjman and Croatia's Distancing from Europe - Etudes Balkanique (Sofia), LIV, 4/2018, pp.621-639. ISSN 0324-1645.

Banchev, B. Serbia and the European Communy before 1989. History forgotten. Etudes balkaniques (Sofia), LV, 2/20189, 212-225. ISSN: 0324-1645.

Baev, J. Bulgaria and Romania – in: Hugo Meijer and Marco Wyss (eds.) The Handbook of European Defence Policies and Armed Forces (Oxford University Press, 2018), p. 263-278. ISBN: 9780198790501.

Baev, J. and Dimitrov P. Migration Flows and Border Control in the Cold War and Post-Cold War Bulgaria: A Comparative Historical Overview – in: Carmen Rijnoveanu and Niels Bo Poulsen (eds.) The use of military forces in domestic affairs: Lessons from the past, current issues and future developments (Cambridge University Press – forthcoming).

Stamova, M. Dinamika migracionih procesa u jugoslovenskoj i u nezavisnoj Republici Makedoniji (istorija i sadašnjost). – Zbornik radova “Migracije i Brčko”, Međunarodna naučna konferencija “Migracije i njihov uticaj na društvena i privredna kretanja na širem području Brčkog od početka XVII do kraja XX stoljeća”, održane u Brčkom, 13. i 14. septembra 2019. godine, Centar za istraživanje moderne i savremene historije Tuzla, Tuzla, 2020, 223–234. ISBN 978-9926-8226-4-4

Banchev, B. The Albanian Community in South Serbia and Its Leaders (2010-2014). Etudes balkaniques, 2020, №4, 723-746. ISSN 0324-1645.  http://www.etudesbalk.org/165-current-issue-2020-n-4.html

Ognyanova, Ir. Croatia's "Long Journey" to the EU- Etudes Balkanique, 4, 2020, 747-763; ISSN: 2534-8574.

 


©2021 Институт за балканистика с Център по тракология при БАН

Web agency "Kaya Productions" LTD, Sofia          Terms of Use

Search