• +359 29806297
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Events

Покана за представяне на сборника “Новите предизвикателства пред Балканите”

There is no translation available.

 

През последните години отново на преден план излезе въпросът за евроинтеграцията на страните от Западните Балкани. Той беше възприет, но без ентусиазъм, и от държавите от „стара Европа“, предвид сериозните трусове и напрежение вътре в ЕС. Пред нови предизвикателства се изправиха не само страните от Западните Балкани, но и членовете на Евросъюза от региона. Същевременно държавите от полуострова, всичките взети заедно, попаднаха и в сложна международна обстановка.Те трябва да се съобразяват със сериозни проблеми, произтичащи от конфронтацията между Запада и Русия по повод на Украйна или конфликтите в Близкия изток с „проекцията“ им в региона, изразяваща се в миграционни вълни и засилване на опасността от тероризъм.

 


На новите предизвикателства пред Балканите регион е посветена и настоящата колективна публикация. Тя проследява динамиката на събитията и процесите в региона и около него, сред които важно място заемат процесът на евроинтеграция, разширяването на НАТО, влиянието на важни външни фактори, както и социално-икономическото и политическо развитие в отделните страни. Сборникът се явява продължение на изследователската работа на учените от Института за балканистика с център по тракология при БАН и техните партньори от други академични организации.


©2021 Институт за балканистика с Център по тракология при БАН

Web agency "Kaya Productions" LTD, Sofia          Terms of Use

Search