• +359 29806297
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Events

There is no translation available.

На 25 юни 2019 г. в Института по балканистика с център по тракология се състоя премиерата на сборника "Бежанската криза и Балканите", 2015-2016 Изданието е резултат от изпълнение на проект „Съвременните Балкани и предизвикателствата пред България“, финансиран от Фонд „Научни изследвания“ - МОН и изпълняван от ИБЦТ – БАН.


There is no translation available.

 

През последните години отново на преден план излезе въпросът за евроинтеграцията на страните от Западните Балкани. Той беше възприет, но без ентусиазъм, и от държавите от „стара Европа“, предвид сериозните трусове и напрежение вътре в ЕС. Пред нови предизвикателства се изправиха не само страните от Западните Балкани, но и членовете на Евросъюза от региона. Същевременно държавите от полуострова, всичките взети заедно, попаднаха и в сложна международна обстановка.Те трябва да се съобразяват със сериозни проблеми, произтичащи от конфронтацията между Запада и Русия по повод на Украйна или конфликтите в Близкия изток с „проекцията“ им в региона, изразяваща се в миграционни вълни и засилване на опасността от тероризъм.


There is no translation available.

На 10 октомври 2018 г. в Информационния център на Министерството на отбраната се състоя премиерата на колективната монография Бежанската криза и Балканите, 2015-2016 (съставители Александър Костов, Ирина Огнянова, Бисер Банчев, изд. Парадигма, 2018 г., 362 стр.). Изданието е резултат от изпълнение на проект „Съвременните Балкани и предизвикателствата пред България“, финансиран от Фонд „Научни изследвания“ - МОН и изпълняван от ИБЦТ – БАН.


There is no translation available.

На 28 септември 2018 г. в София се проведе  международната конференция „Западните Балкани – транспортна инфраструктура, телекомуникации, европейска интеграция“. Тя е в изпълнение на проект "Съвременните Балкани и предизвикателствата пред България", финансиран от Фонд "Научни изследвания" при МОН (договор № ДН 20/2 от 11.12.2017 г.), координиран от Института за балканистика с Център по тракология, БАН.


There is no translation available.

На 23 февруари 2018 г. г-жа Мария Габриел, Еврокомисар по цифрова икономика и цифрово общество, посети ИБЦТ. На срещата директорът проф. дин Александър Костов я запозна с дейността на Института и изследователските усилия на учените, насочени към изучаване на процеса на евроинтеграция на страните от региона, със специално внимание върху Западните Балкани.


There is no translation available.

Международна конференция "Западните балкани – транспортна инфраструктура, телекомуникации, европейска интеграция"

организирана от Института по балканистика с център по тракология към БАН по проект “Съвременните Балкани и предизвикателствата пред България“ на ФНИ-МОН


©2021 Институт за балканистика с Център по тракология при БАН

Web agency "Kaya Productions" LTD, Sofia          Terms of Use

Search