• +359 29806297
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/balk24qn/public_html/plugins/system/helix3/core/classes/menu.php on line 89

About the project

Идеята

Целта на проекта е да предложи цялостно изследване на социално-икономическото и политическото развитие на съвременните балканските държави като подчертае влиянието им върху външнополитическите приоритети на България.

Основните ни изследователски цели са:

  • Разработване на аналитичен модел за изследване на връзките и зависимостите в съвременното развитие на балканските държави;
  • Открояване на съвременните предизвикателства пред различните балкански държави, с акцент върху онези от тях, които най-пряко влияят върху България, както и очертаване на тяхната кракосрочна и средносрочна перспектива;
  • Систематизиране и прогнозиране на политическите, социалните, военните, икономическите и др. опасности за националната сигурност на България.

За да изградим максимално прецизна картина на съвременните предизвикателства пред страната ни и да предложим функциониращи решения, поставяме изследванията си в следните специфични изследователски полета:

  • Балкански контекст, който позволява да се изследват задълбочено двустранните и регионални отношения на конфронтация и сътрудничество. Той отроява най-видимо конкретните външнополитически предизвиканелства пред България и очертава възможностите ѝ да влияе върху цялостното развитие на региона;
  • Евроатлантически контекст, насочен към изследване на интегрирането на страните от Западните Балкани в ЕС и НАТО, което е пряко свързано с процесите на европеизация и модернизация на региона. Специален акцент е поставен върху подходите и средствата, с които България може да насърчава интеграционната политика;

"Специални отношения" и стратегически партньорства със значими актьори на международната сцена (САЩ, Русия, Китай), които оказват влияние върху съвременното развитие на балканските държави и позиционирането на България в тези отношения.

The project is funded by the National Science Fund of the Ministry of Education and Science and coordinated by the Institute of Balkan Studies and Centre of Thracology in the Bulgarian Academy of Sciences.

Partners

©2023 Институт за балканистика с Център по тракология при БАН

Web agency "Kaya Productions" LTD, Sofia          Terms of Use

Search